Câu 4 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3.5 trên 31 phiếu

Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ?

Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ? 

Hướng dẫn trả lời 

Ở địa phương em nếu có trồng rừng , thường trồng bằng cây non có bầu 

Vì : khả năng sống của cây sẽ cao hơn đồng thời quấ trình vận chuyển cây sẽ không ảnh hưởng đến bộ rễ 

Các bài liên quan: - Bài 26. Trồng cây rừng

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.