Câu 4 trang 64 SGK Công nghệ 10


Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Đề bài

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Lời giải chi tiết

- Những phần tử có kích thước dưới 1 micro met, ở trạng thái lơ lửng trong nước, không hòa tan trong nước gọi là keo đất.

- Cấu tạo của keo đất:

+ Keo đất có một nhân.

+ Lớp ion quyết định điện nằm ngay phía ngoài nhân.

+ 2 lớp ở ngoài cùng là lớp ion bất động và ion khuếch tán mang điện trái dấu với ion quyết định điện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí