Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3 trên 16 phiếu

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống : Thực vật thuỷ  sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy 

Như : Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi lắc, ốc, hến 

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan