Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
3 trên 16 phiếu

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống : Thực vật thuỷ  sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy 

Như : Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi lắc, ốc, hến 

Các bài liên quan: - Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.