Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Hướng dẫn trả lời

Nước nuôi thuỷ sản có nhiều đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật sống trong nước, đặc biệt là tôm, cá -

Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ 

Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước

Thành phần oxi ( 02) thấp hơn cacbonic (CO2) cao

Các bài liên quan: - Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.