Câu 1 (mục 1 - bài học 5 trang 15) sgk địa lí 7

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. 

Hướng dẫn làm bài:

Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.


Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan