Bài 30. Kinh tế châu Phi

Bình chọn:
4 trên 106 phiếu
Đô thị hoá ở Châu Phi

Phần lớn các quốc gia châu Phi có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhưng tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng (năm 2000, tỉ lệ dân thành thị là trên 33%).

Xem chi tiết

Dịch vụ

Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

Xem chi tiết

Công nghiệp

Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển.

Xem chi tiết

Phần 1 - Nông nghiệp trang 93 Địa lí 7

Nông nghiệp của châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 96 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SGK Địa lí 7

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 96 SGK Địa lí 7

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây: - Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới. - Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Xem lời giải