Chương VII - CHÂU MĨ

Bình chọn:
4.3 trên 221 phiếu
Câu 1 (mục 1 - bài học 35 - trang 109) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 35 - trang 109) sgk địa lí 7

Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây ?

Xem chi tiết
Câu 2 (mục 1 - bài học 35 - trang 109) sgk địa lí 7 Câu 2 (mục 1 - bài học 35 - trang 109) sgk địa lí 7

Cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Xem chi tiết
Bài 1 sgk Địa lí 7 trang 112 Bài 1 sgk Địa lí 7 trang 112

Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 2 - bài học 35 - trang 112) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 2 - bài học 35 - trang 112) sgk địa lí 7

Nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ. Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 112 sgk địa lí 7

Bài 2. Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ ?

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 36 sgk trang 113 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 36 sgk trang 113

Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113

Xác định độ cao và sự phân bố các dãy núi và cao nguyên

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114

kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 4 bài 36 sgk trang 115 Câu hỏi thảo luận số 4 bài 36 sgk trang 115

Sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía Tây và phần phía đông kinh tuyến 100°T

Xem chi tiết
Bài 1 trang 115 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 115 sgk địa lí 7

Bài 1. Quan sát hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ. Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 115 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 115 sgk địa lí 7

Bài 2. Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 37 - trang 117) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 37 - trang 117) sgk địa lí 7

Tại sao ở miền bắc và phía tây của Bắc Mĩ, dân cư lại rất thưa thớt ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 118 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 118 sgk địa lí 7

Bài 1. Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 118 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 118 sgk địa lí 7

Bài 2. Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 38 - trang 120) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 38 - trang 120) sgk địa lí 7

Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7

Bài 1. Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 121 sgk Địa lí 7 Bài 2 trang 121 sgk Địa lí 7

Phân bố sản xuất nông nghiệp Bắc Mĩ

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 39 trang 122 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 39 trang 122

phân bố các ngành công nghiệp Bắc Mĩ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 124 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 124 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc MT. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 124 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 124 sgk địa lí 7

Bài 2. Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài