Chương III - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Bình chọn:
4.6 trên 153 phiếu
Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7 Câu hỏi 2 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7

Qua các hình 19.2 và 19.3 tr 63 SGK, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà.

Xem chi tiết

Câu 3 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7 Câu 3 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7

Dựa vào hình 19.4 và 19.5, tr 62, SGK, hãy mô tả quang cảnh hoang mạc

Xem chi tiết

Bài 1 trang 63 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 63 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 63 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 63 sgk địa lí 7

Bài 2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào ?

Xem chi tiết

Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 64) sgk địa lí 7 Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 64) sgk địa lí 7

Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Xem chi tiết

Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7 Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 2 - bài học 20 - trang 66) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 2 - bài học 20 - trang 66) sgk địa lí 7

Biện pháp đang được sử dụng hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất



Hỏi bài