Chương III - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Bình chọn:
4.6 trên 153 phiếu
Lý thuyết môi trường hoang mạc

Lý thuyết môi trường hoang mạc Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 61 SGK Địa lí 7

1. Quan sát lược đồ hình 19.1, cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu? 2. Quan sát các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa. 3. Mô tả quang cảnh hoang mạc qua các hình ảnh dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1 trang 63 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 sgk địa lí 7

Bài 2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào ?

Xem lời giải

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 64 SGK Địa lí 7

1. Quan sát các hình dưới đây, cho biết: Người chăn nuôi du mục ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào khác. 2. Quan sát các ảnh dưới đây, phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Xem lời giải

Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

Xem lời giải

Câu 1 (mục 2 - bài học 20 - trang 66) sgk địa lí 7

Biện pháp đang được sử dụng hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất