Trả lời câu hỏi mục 3 trang 5 SGK Địa lí 7


Đề bài

Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển và các nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát, so sánh hai biểu đồ hình 1.3 và hình 1.4 để rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

- Trong giai đoạn 1950 - 2000, nhóm nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn nhóm nước phát triển.

- Nhìn vào biểu đồ ta thấy miền màu hồng biểu hiện cho gia tăng dân số tự nhiên. Ở hình 1.4, miền này được mở rộng hơn so với hình 1.3, chứng tỏ các nước đang phát triển có sự gia tăng dân số tự nhiên cao hơn các nước phát triển.


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.