Trả lời câu hỏi mục 2 trang 4 SGK Địa lí 7


Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX.

Đề bài

Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.2 SGK.

Lời giải chi tiết

- Từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX, dân số tăng lên rất nhanh.

- Năm 1804 dân số thế giới chỉ có 1 tỉ người, nhưng đến năm 1999 đã tăng lên tới 6 tỉ người (tăng thêm 5 tỉ người trong gần 100 năm).

- Nguyên nhân: Nhờ tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và y tế.


Bình chọn:
4.6 trên 121 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí