Chương IX - CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 48 trang 245 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 48 trang 245

Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương. Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 48 trang 145 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 48 trang 145

đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương

Xem chi tiết

Bài 1 trang 146 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 146 sgk địa lí 7

Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 146 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 146 sgk địa lí 7

Nguyên nhân khiến các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 146 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 146 sgk địa lí 7

Tại sao đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 49 trang 147 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 49 trang 147

nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).

Xem chi tiết

Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia châu Đại Dương Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia châu Đại Dương

Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 150 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 150 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 150 sgk Địa lí 7 Bài 2 trang 150 sgk Địa lí 7

Nêu khác biệt về kinh tê của Ồ-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương.

Xem chi tiết

Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a

Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a.

Xem chi tiết

Nhận xét khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a. Nhận xét khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào hình 48.1, 50.2, 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài