Phần một . THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Câu 1 (mục 1 - bài học 1 - trang 3) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 1 - trang 3) sgk địa lí 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 3 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Quan sát hình 1.3 và 1.4 SGK, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn? Tại sao em biết? Quan sát hình 1.3 và 1.4 SGK, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn? Tại sao em biết?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 6 sgk địa lí 7

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 6 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 6 sgk địa lí 7

Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm, nhưng tỉ trọng dân số so với thế giới vẫn tăng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào ? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 2 - trang 7) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 2 - trang 7) sgk địa lí 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 9 SGK Địa lí 7

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 9 sgk địa lí 7

Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 9 sgk địa lí 7

Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc ? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu ?

Xem chi tiết
Quan sát hai hình 3.1 và hình 3.2 và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau? Quan sát hai hình 3.1 và hình 3.2 và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Đọc hình 3.3, cho biết: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất? Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên. Đọc hình 3.3, cho biết: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất? Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 7

Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 13 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 13 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 4.1 SGK, cho biết: Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu? Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh (Hình 4.2 và 4.3 SGK) qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài