Phần một . THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 3 SGK Địa lí 7

Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết: + Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? + Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Xem lời giải

Lý thuyết dân số trang 3 SGK Địa lí 7

Lý thuyết dân số trang 3 SGK Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 4 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 5 SGK Địa lí 7

Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển và các nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SGK Địa lí 7

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk địa lí 7

Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự phân bố dân cư thế giới theo các châu lục dưới đây, hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm, nhưng tỉ trọng dân số so với thế giới vẫn tăng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Xem lời giải

Lý thuyết sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới

Lý thuyết sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 7 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 2.1, cho biết: - Những khu vực tập trung đông dân. - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất.

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 9 SGK Địa lí 7

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 9 SGK Địa lí 7

Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk địa lí 7

Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu?

Xem lời giải

Lý thuyết quần cư, đô thị hóa

Lý thuyết quần cư, đô thị hóa Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 10 SGK Địa lí 7

Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 11 SGK Địa lí 7

Đọc hình 3.3, cho biết : Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất. Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 7

Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Xem lời giải

Bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 12 SGK Địa lí 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm: - Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 4.1, cho biết: - Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu? - Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất