Chương VI. CHÂU PHI

Bình chọn:
4.3 trên 154 phiếu
Xung đột tộc người

Trước đây, thực dân châu Âu thành lập các quốc gia ở châu Phi trên lãnh thổ của các tộc người khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo,

Xem chi tiết

Sự bùng nổ dân số ở châu Phi

Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13.4% dân số thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới (2,4%).

Xem chi tiết

Lịch sử và dân Cư

Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người. Vào khoảng 3000 năm trước Công nguyên, người Ai Cập đã xây dựng ở đây nền văn minh sông Nin.

Xem chi tiết

Đô thị hoá ở Châu Phi

Phần lớn các quốc gia châu Phi có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhưng tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng (năm 2000, tỉ lệ dân thành thị là trên 33%).

Xem chi tiết

Dịch vụ

Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

Xem chi tiết

Công nghiệp

Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển.

Xem chi tiết

Lý thuyết thiên nhiên châu Phi

Lý thuyết thiên nhiên châu Phi Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 82 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 26.1: Cho biết châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào. Xích đạo đi qua phần nào của châu lục. Lãnh thổ châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 83 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 26.1: Cho biết ở châu Phi dạng địa hình nào là chủ yếu. Nhận xét về sự phân bố của địa hình đồng bằng ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 26.1 SGK, nhận xét đặc điểm đường bờ biển châu Phi. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Địa lí 7

Xác định trên hình 26.1, hồ Vich-to-ri-a và sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm-be-bi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SGK Địa lí 7

Lập bảng về các khoáng sản chính của châu Phi và sự phân bố.

Xem lời giải

Lý thuyết thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Lý thuyết thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

- Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao: + Châu Phi là châu lục nóng. + Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

- Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao: + Châu Phi là châu lục nóng. + Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

Xem lời giải

Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.

Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.

Xem lời giải

Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 SGK Địa lí 7

Quan sát các hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 SGK Địa lí 7

Xác định vị trí, ranh giới của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới trên hình 27.2. Nêu đặc điểm của hai loại môi trường này. Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi?

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 27.2 và dựa vào kiến thức đã học: - So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi. - Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bờ biển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SGK Địa lí 7

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý. Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất