Chương VI. CHÂU PHI

Bình chọn:
4.3 trên 154 phiếu
Câu 1 (mục 1 - bài 26 - trang 82) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài 26 - trang 82) sgk địa lí 7

Cho biết châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào ?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 84 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 84 sgk địa lí 7

Quan sát hình 26.1, SGK, nhận xét đặc điểm đường bờ biển châu Phi và cho biết đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 84 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 84 sgk địa lí 7

Bài 3. Lập bảng về các khoáng sản chính của châu Phi và sự phân bố.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 87 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 87 sgk địa lí 7

Bài 1. Dựa vào kiến thức đã học, quan sát hình 27.1 và 27.2, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 87 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 87 sgk địa lí 7

Bài 2. Nêu đặc điểm của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới. Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 88 sgk địa lí 7 Câu 1 trang 88 sgk địa lí 7

So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 88 sgk địa lí 7 Câu 2 trang 88 sgk địa lí 7

Câu 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A. B, c, D trong hình 28.1; sắp xếp các biểu đồ vào vị trí 1, 2, 3, 4 trong hình 27.2 cho phù hợp.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 92 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 92 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 92 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 92 sgk địa lí 7

Bài 2. Phân tích những nguyên nhân chủ yếu đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 96 sgk địa lí 7

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 96 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 96 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 96 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 96 sgk địa lí 7

Bài 3. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới ; biết rằng: dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 3 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 3 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7

Dựa vào hình 31.1, nhận xét về các tuyến đường sắt của châu Phi.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 4 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 4 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7

Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29. 1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 99 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 99 sgk địa lí 7

Bài 1. Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 99 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 99 sgk địa lí 7

Tên một số cảng lớn ở châu Phi.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 104 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 104 sgk địa lí 7

Bài 1. Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi.

Xem chi tiết

Bài 1  trang 104 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 104 sgk địa lí 7

Bài 1. Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 104 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 104 sgk địa lí 7

Bài 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi

Xem chi tiết

Bài 1 trang 106 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 106 sgk địa lí 7

Bài 1. Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu của Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài