Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Bình chọn:
4.5 trên 218 phiếu
Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á. lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất, ở những vùng đủ ẩm,

Xem chi tiết

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Môi trường đới nóng phân hoá đa dạng, làm cho hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa và vùng xích đạo có các đặc điểm khác nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 30 SGK Địa lí 7

1. Quan sát hình 9.1 và 9.2, nêu nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm. 2. Tìm ví dụ để thấy ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất nông nghiệp.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Địa lí 7

Tại sao những vùng trồng lúa nước thường trùng với những vùng đông dân bậc nhất thế giới?

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SGK Địa lí 7

Nêu các loại nông sản chính của đới nóng. Xác định trên bản đồ thế giới, các nước và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều các loại nông sản đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SGK Địa lí 7

Hãy dựa vào các hình vẽ dưới đây để nêu quá trình thoái hoá đất do đốt rừng làm nương rẫy ở môi trường đới nóng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SGK Địa lí 7

Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SGK Địa lí 7

Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp?

Xem lời giải