Chương II - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

Bình chọn:
4.2 trên 265 phiếu
 Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa. Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Dựa vào hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa. Dựa vào hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Quan sát hình 13.1: Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà. Quan sát hình 13.1: Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 45 SGK Địa lí 7

Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hoà thể hiện như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 45 SGK Địa lí 7

Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoà.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 14 - trang 47) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 14 - trang 47) sgk địa lí 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Nêu các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở từng kiểu môi trường trong đới ôn hoà. Nêu các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở từng kiểu môi trường trong đới ôn hoà.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 49 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 49 SGK Địa lí 7

Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 49 SGK Địa lí 7

Trình bày sự phân bố các loại cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hoà.

Xem chi tiết
Quan sát hình 15.3, nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà. Quan sát hình 15.3, nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 52 SGK Địa lí 7

Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hoà.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 52 SGK Địa lí 7

Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hoà biểu hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 52 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 15.4. Cảng Đuy-xbua trên sông Rai-nơ (Đức). và 15.5. Sơ đồ của cảng Đuy-xbua (SGK trang 52) hãy phân tích để thấy sự hợp lí trong việc phân bố khu dân cư.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 55 sgk địa lí 7

Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 7

Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Xem chi tiết
Hai hình ảnh dưới đây: Hình 17.1 và Hình 17.2 (trang 56 sgk Địa lí 7) gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Hai hình ảnh dưới đây: Hình 17.1 và Hình 17.2 (trang 56 sgk Địa lí 7) gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Quan sát các ảnh dưới đây kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, nêu một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hoà. Quan sát các ảnh dưới đây kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, nêu một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hoà.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Tại sao sự tập trung với mật độ cao các đô thị ở ven biển đới ôn hòa lại dẫn tới ô nhiễm nước biển ven bờ? Tại sao sự tập trung với mật độ cao các đô thị ở ven biển đới ôn hòa lại dẫn tới ô nhiễm nước biển ven bờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 58 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 58 sgk địa lí 7

Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 59 SGK Địa lí 7

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài