Chương IV - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

Bình chọn:
4.5 trên 150 phiếu
- Quan sát hình 21.1, 21.2 và 21.3 hãy: + Tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở hai bán cầu. + Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa năm ở đới lạnh. - Quan sát hình 21.1, 21.2 và 21.3 hãy: + Tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở hai bán cầu. + Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa năm ở đới lạnh.

- Quan sát hình 21.1, 21.2 và 21.3 hãy: + Tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở hai bán cầu. + Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa năm ở đới lạnh.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 1 - bài học 21 - trang 68) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 21 - trang 68) sgk địa lí 7

Quan sát hình 21.4 và 21.5, tr 68, SGK để so sánh sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 70 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 1. Tính khắc nghiệt của đới lạnh thể hiện như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 70 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao nói : đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 70 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 3. Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 70 sgk địa lí 7 Bài 4 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 4. Người I-núc đã thích nghi với mùa đông giá lạnh như thế nào ?

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 1 - bài học 22 - trang 71) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 22 - trang 71) sgk địa lí 7

Quan sát hình 22.1, cho biết tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương bắc, nơi phân bố và hoạt động kinh tế của họ.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 73 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 73 sgk địa lí 7

Bài 1. Kể tên những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở phương Bắc.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 73 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 73 sgk địa lí 7

Bài 2. Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho tới nay nhiều nguồn tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác ?

Xem chi tiết

Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập một sơ đồ theo mẫu thể hiện mối quan hệ  giữa môi trường và con người ở đới lạnh. Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập một sơ đồ theo mẫu thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập một sơ đồ theo mẫu thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài