Chương X - CHÂU ÂU

Bình chọn:
4.4 trên 161 phiếu
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 51 trang 154

Xác định trên hình 51.1: - Các biển: Địa Trung Hải, Măng-sơ, Biển Bắc, Ban-tích, Biển Đen (Hắc Hải), Biển Trắng (Bạch Hải)

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 51 trang 154

cho biết tên các đồng bằng lớn và các dãy núi chính ở châu Âu.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 3 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 51 trang 154

Quan sát hình 51.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 4 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 4 bài 51 trang 154

nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 155 sgk Địa lí 7 Bài 1 trang 155 sgk Địa lí 7

trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7

Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 52 trang 156 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 52 trang 156

cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 52 trang 156 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 52 trang 156

cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 3 bài 52 trang 157 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 52 trang 157

cho biết khí hậu địa trung hải có gì đặc biệt?

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 4 bài 52 trang 158 Câu hỏi thảo luận số 4 bài 52 trang 158

cho biết trên dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật? Mỗi đai bắt đầu và kết thúc ở độ cao nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 158 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 158 sgk địa lí 7

Bài 1. So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 158 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 158 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao ở châu Âu thực vật lại thay đổi từ tây sang đông.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 159 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 159 sgk địa lí 7

Bài 1. Nhận xét đặc điểm khí hậu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 159 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 159 sgk địa lí 7

Bài 2. Phân tích các biểu đồ hình 53.1,

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 54 trang 161 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 54 trang 161

châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 54 trang 161 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 54 trang 161

nhận xét sự thay đối kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 — 2Ọ00.

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 3 bài 54 trang 163 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 54 trang 163

nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 163 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 163 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 163 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 163 sgk địa lí 7

Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài