Chương X - CHÂU ÂU

Bình chọn:
4.4 trên 163 phiếu
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 51 trang 154

Xác định trên hình 51.1 các biển và các bán đảo.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 51 trang 154

cho biết tên các đồng bằng lớn và các dãy núi chính ở châu Âu.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 3 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 51 trang 154

Quan sát hình 51.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 4 bài 51 trang 154 Câu hỏi thảo luận số 4 bài 51 trang 154

nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 155 sgk Địa lí 7 Bài 1 trang 155 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 51.1, trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7

Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 52 trang 156 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 52 trang 156

cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương.

Xem chi tiết

Đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa. Đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa.

Đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 3 bài 52 trang 157 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 52 trang 157

cho biết khí hậu địa trung hải có gì đặc biệt?

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 4 bài 52 trang 158 Câu hỏi thảo luận số 4 bài 52 trang 158

cho biết trên dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật? Mỗi đai bắt đầu và kết thúc ở độ cao nào?

Xem chi tiết

Giải bài tập 1 - Bài 52 trang 158 sgk địa lí 7 Giải bài tập 1 - Bài 52 trang 158 sgk địa lí 7

So sánh sự khác nhau giữa một số kiểu khí hậu

Xem chi tiết

Giải bài tập 2 - Bài 52 trang 158 sgk địa lí 7 Giải bài tập 2 - Bài 52 trang 158 sgk địa lí 7

Tại sao ở châu Âu thực vật lại thay đổi từ tây sang đông.

Xem chi tiết

Phân tích biểu đồ. Phân tích biểu đồ.

Phân tích các biểu đồ hình 53.1

Xem chi tiết

Nhận biết đặc điểm khí hậu Nhận biết đặc điểm khí hậu

Nhận biết đặc điểm khí hậu.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 54 trang 161 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 54 trang 161

châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 54 trang 161 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 54 trang 161

nhận xét sự thay đối kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 — 2Ọ00.

Xem chi tiết

Nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu. Nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu.

Nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu.

Xem chi tiết

Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa

1. Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Xem chi tiết

TGiải bài tập 2 - Bài 54 trang 163 sgk địa lí 7 TGiải bài tập 2 - Bài 54 trang 163 sgk địa lí 7

Phân tích hình 54.2 để thấy: So với thế giới, châu Âu có dân số già và vẫn đang có xu hướng già đi.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài