Bài 1. Dân số

Bình chọn:
4 trên 424 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 3 SGK Địa lí 7

Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết: + Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? + Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Xem lời giải

Lý thuyết dân số trang 3 SGK Địa lí 7

Lý thuyết dân số trang 3 SGK Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 4 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 5 SGK Địa lí 7

Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển và các nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SGK Địa lí 7

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk địa lí 7

Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự phân bố dân cư thế giới theo các châu lục dưới đây, hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm, nhưng tỉ trọng dân số so với thế giới vẫn tăng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Xem lời giải