Chương I - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Bình chọn:
4.1 trên 285 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 15 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 15 SGK Địa lí 7

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 16 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 2 trang 16 SGK Địa lí 7

1. Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1. 2. Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét: 3. Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt rừng rậm xanh quanh năm, cho biết: Rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây có nhiều tầng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 7

Qua đoạn văn dưới đây, nêu một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 7

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 7

Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 19 SGK Địa lí 7 Bài 4 trang 19 SGK Địa lí 7

Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, biểu đồ nào phù hợp với ảnh chụp cảnh rừng kèm theo? Giải thích vì sao em chọn biểu đồ đó?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 20 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 20 SGK Địa lí 7

- Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới trên hình 5.1. - Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 22 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 22 SGK Địa lí 7

Tại sao diện tích xa van nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7 Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

Quan sát hai biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của vùng nhiệt đới dưới đây, cho biết biểu đồ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nào ở Nam bán cầu. Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 22 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 22 SGK Địa lí 7

Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 22 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 22 SGK Địa lí 7

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Địa lí 7

1. Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1. 2. Quan sát hình 7.1 và 7.2, nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông của khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông. 3. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ)...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 25 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 2 trang 25 SGK Địa lí 7

Nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên nhiên qau hai ảnh dưới đây.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 25 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 25 SGK Địa lí 7

Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 25 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 25 SGK Địa lí 7

Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 26 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 2 trang 26 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 8.4, nêu một số điều kiện về nhiệt độ và lượng mưa để tiến hành thâm canh lúa nước.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 26 SGK Địa lí 7 Trả lời câu hỏi mục 1 trang 26 SGK Địa lí 7

Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 28 SGK Địa lí 7 Bài 2 trang 28 SGK Địa lí 7

Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vở sơ đồ thâm canh lúa nước.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 28 SGK Địa lí 7 Bài 1 trang 28 SGK Địa lí 7

Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 29 SGK Địa lí 7 Bài 3 trang 29 SGK Địa lí 7

Quan sát các hình 8.6 và 8.7, cho biết: Làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài