Bài 55. Kinh tế châu Âu

Bình chọn:
4.3 trên 131 phiếu
Dich vụ châu Âu

Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu. Hoạt động dịch vụ thâm nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.

Xem chi tiết

Công nghiệp Châu Âu

Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. Từ lâu, các sản phẩm công nghiệp của châu Âu đã nổi tiếng về chất lượng cao.

Xem chi tiết

Nông nghiệp Châu Âu

Quy mô sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia châu Âu thường không lớn. Sản xuất được tổ chức theo các hộ gia đình hoặc các trang trại.

Xem chi tiết

Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 55 trang 165

Dựa vào hình 55.2, trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở châu Âu.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi thảo luận Bài 55 trang 166

Sự hợp tác rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay ở châu Âu.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 4 bài 55 trang 167

Nêu tên một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

Bài 1. Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 sgk địa lí 7

Bài 2. Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7

Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Xem lời giải