Bài C8 trang 63 SGK Vật lí 6


Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? (Hãy xem lại bài trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này)

Đề bài

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh ? (Hãy xem lại bài trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (m3) chất đó : \(d = {P \over V}\)

- Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật : P = 10m, trong đó : P là trọng lượng (đơn vị niutơn), m là khối lượng (đơn vị kilôgam).

- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Lời giải chi tiết

Trọng lượng riêng của không khí được xác định bằng công thức : \(d = {P \over V} = {{10m} \over V}\)

Không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh vì khi bị lạnh không khí co lại, tính trung bình trong 1m3 không khí lạnh lượng không khí lạnh có nhiều hơn lượng không khí có trong 1mkhông khí nóng (trong cùng điều kiện), nên trọng lượng riêng của không khí lạnh lớn hơn trọng lượng riêng của không khí nóng.

Hay:

Vì khi nhiệt độ tăng, khối lượng khí m không đổi nhưng thể tích V tăng do khí nở ra, do đó trọng lượng riêng d giảm. Vì vậy trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn của không khí lạnh, nghĩa là không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh. 

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 212 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí