Bài C7 trang 123 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4.6 trên 63 phiếu

Giải bài C7 trang 123 SGK Vật lí 9. Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh...

Đề bài

Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h = 6mm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tỷ số đồng dạng của hai tam giác đồng dạng 

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1- thấu kính hội tụ

Tam giác BB'I đồng dạng với tam giác OB'F' cho ta:

\(\frac{BI}{OF}= \frac{BB'}{OB'}\)  => \(\frac{8}{12}= \frac{BB'}{OB'}\)  => \(\frac{12}{8}= \frac{OB'}{BB'}\)    => \(\frac{BB' +OB}{BB'}\) = 1,5

1 + \(\frac{OB}{BB'}\) = 1,5  =>  \(\frac{OB}{BB'}\)   = 0,5 = \(\frac{1}{2}\)  => \(\frac{BB'}{OB}\) = 2

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

\(\frac{OA'}{OA}=\frac{A'B'}{AB}=\frac{OB'}{OB}\)  (*)

Ta tính tỉ số: \(\frac{OB'}{OB}\) = \(\frac{OB + BB'}{OB}\)   = 1 + \(\frac{BB'}{OB}\) = 1 + 2 = 3

Thay vào (*), ta có:

\(\frac{OA'}{OA}\) = 3 => OA' = 3. OA = 3.8 = 24 cm.

\(\frac{A'B'}{AB}\)  = 3 => A'B' = 3. AB = 3. 6 = 18 mm.

Vậy ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.

+ Với thấu kính phân kì:

Tam giác FB'O đồng dạng với tam giác IB'B, cho ta:

\(\frac{BI}{OF} =\frac{BB'}{OB'}\) =  \(\frac{8}{12} =\frac{2}{3}\)

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

\(\frac{OA}{OA'} =\frac{OB}{OB'}=\frac{OB' + BB'}{OB'} = 1 + \frac{ BB'}{OB'} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}\)

\( \Rightarrow  OA' = \frac{3}{5} OA = \frac{3}{5} .8 = 4,8 cm.\)

\(\frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{OB'}\) =  \(\frac{OB' + BB'}{OB'}= 1 + \frac{ BB'}{OB'}  = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}\)

\( \Rightarrow {{AB} \over {A'B'}} = {5 \over 3}\)

\(\Rightarrow A'B' = {3 \over 5}AB = {3 \over 5}.6 = 3,6mm = 0,36cm\)

Vậy ảnh cao 0,36 cm và cách thấu kính 4,8 cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu