Bài C5 trang 70 SGK Vật lí 6


Hãy tính

Đề bài

Hãy tính xem 300C, 370C ứng với bao nhiêu 0F ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trong thang nhiệt độ Xen - xi - út, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Trong thang nhiệt độ Fa - ren - hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, của hơi nước đang sôi là 2120F.

- Thí dụ (SGK Vật Lí 6 - trang 70) : Tính xem 200C ứng với bao nhiêu 0F ?

Ta có : 200C = 00C + 200C

Vậy   : 200C = 320F + (20 x 1,80F) = 680F.

Lời giải chi tiết

a. Ta có : 300C = 00C +300C

Vậy :       300C = 320F + (30 x 1,80F) = 860F.

b. Ta có : 370C = 00C +370C

Vậy :       370C = 320F + (37 x 1,80F) = 98,60F  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 108 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí