Bài C4 trang 5 SGK Vật lí 9


Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được...

Đề bài

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải chi tiết

Ta có, U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần.

Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy \(U_2\) tăng \(\dfrac{2,5}{2} = 1,25\) lần

\(\to\) \(I_2 = I_1 .1,25 = 0,1.1,25=0,125A\)

Từ giá trị I ở lần đo 2 và 3 ta thấy I tăng \(\frac{{0,2}}{{0,125}} = 1,6\) lần

Nên \({U_3} = {U_2}.1,6 = 2,5.1,6 = 4(V)\)

Tương tự cách làm như vậy cho các lần đo 4 ,5 ta tìm được các giá còn thiếu là trong bảng sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 150 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí