Bài C3 trang 16 SGK Vật lí 6


Chọn từ thích hợp trong

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách :

a) (1) .......... vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ............. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) .............. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) ............ bằng thể tích của vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) thả                                      

(2) dâng lên

(3) thả chìm                                            

(4) tràn ra.

a) Thả vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí