Bài C2 trang 45 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài C2 trang 45 SGK Vật lí 9. Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó

Đề bài

Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

+ Nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được: \(Q{\rm{ }} = {\rm{ }}{Q_1} + {\rm{ }}{Q_2}\) ; trong đó

Nhiệt lượng nước nhận được \({Q_1} = {\rm{ }}{c_1}{m_1}\Delta t = {\rm{ }}4200.0,2.9,5{\rm{ }} = {\rm{ }}7980{\rm{ }}J.\)

Nhiệt lượng bình nhôm nhận được \({Q_2} = {\rm{ }}{c_2}{m_{2}}\Delta t = {\rm{ }}880.0,078.9,5{\rm{ }} = {\rm{ }}652{\rm{ }}J.\)

Vậy \(Q{\rm{ }} = {\rm{ }}7980{\rm{ }} + {\rm{ }}652{\rm{ }} = {\rm{ }}8632{\rm{ }}J.\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan