Bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu

Giải bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ.

Đề bài

Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa 1 000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ.

+ Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ.

+ Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

+ Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điện năng sử dụng: \(A = Pt\)

- Đổi đơn vị: \(1kWh = 3 600 000 J\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Đèn dây tóc có: \(\left\{ \begin{array}{l}Gia:3500d\\{P_1} = 75W\end{array} \right.\) và thời gian thắp sáng \(1000\) giờ

Đèn compac có \(\left\{ \begin{array}{l}Gia:60000d\\{P_2} = 15W\end{array} \right.\) và thời gian thắp sáng \(8000\) giờ

---------------

+ \(A = ?\) của mỗi bóng đèn

+ Chi phí của mỗi bóng đèn trong \(8000\) giờ (tiền mua bóng + tiền điện phải trả)

+ Dùng loại đèn nào có lợi hơn?

Lời giải

+ Điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ là:

- Bóng đèn dây tóc: \(A_1=P_1t = 0,075.8000 = 600 kW.h = 2160.10^6 J\)

- Bóng đèn compac: \(A_2=P_2t = 0,015.8000 = 120 kW.h = 432.10^6J\)

+ Toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ là:

- Bóng đèn dây tóc: Vì mỗi bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1 000 giờ nên phải cần 8 bóng đèn dây tóc.

+ Số tiền mua 1 bóng đèn là: \(3500\) đồng

Vì thế cần số tiền (8 bóng):

\(T_1= 8.3500 + 600.700 = 448 000\) đồng

- Bóng đèn compac: Vì mỗi bóng đèn compac có thời gian thắp sáng tối đa là 8 000 giờ nên ta chỉ cần 1 bóng đèn compac.

Vì thế cần số tiền: 

\(T_2= 1.60000 + 120.700 = 144 000\) đồng

+ Sử dụng loại bóng đèn conpac có lợi hơn.

Vì:

 - Giảm chi tiêu cho gia đình: bớt được 448000 – 144000 = 304000 đồng tiền chi phí cho 8 000 giờ sử dụng.

 - Sử dụng công suất nhỏ hơn, dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

 - Góp phần giảm bớt sự cố do quá tải về điện, nhất là vào giờ cao điểm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com