Bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Tổng số proton trong hai ion

Đề bài

Tổng số proton trong hai ion \(XA_3^{2 - }\) và \(XA_4^{2 - }\) lần lượt là 40 và 48. Xác định các nguyên tố X, A và các ion \(XA_3^{2 - },XA_4^{2 - }.\)

Lời giải chi tiết

Trong nguyên tử A có số p = số e = \({Z_A}\), trong nguyên tử B có số p = số e = \({Z_A}\).

Theo đề bài, ta có: \(\left\{ \matrix{  {Z_X} + 3{Z_A} = 40 \hfill \cr  {Z_X} + 4{Z_A} = 48 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  {Z_A} = 8 \hfill \cr  {Z_X} = 16 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy nguyên tố X là S và nguyên tố A là O. Các ion đã cho là \(SO_3^{2 - }\) và \(SO_4^{2 - }\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí