Bài 6 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan và nitơ trong các chất và ion sau:

A. \({H_2}S,S,{H_2}S{O_3},{H_2}S{O_4},S{O_2},S{O_3}.\)

B. \(HCl,HClO,NaCl{O_3},HCl{O_4}.\)

C. \(Mn,MnC{l_2},Mn{O_2},KMn{O_4}.\)

D. \(MnO_4^ - ,SO_4^{2 - },NH_4^ + ,ClO_4^ - .\)

Lời giải chi tiết

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion là:

\(\eqalign{& a)\,\,\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop S\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop S\limits^0 ,\,\,\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop S\limits^{ + 4} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop S\limits^{ + 6} \mathop {{O_4}}\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop S\limits^{ + 6} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} .  \cr& b)\,\,\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} ,\,\,\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 7} \mathop {{O_4}}\limits^{ - 2} .  \cr& c)\,\,\mathop {Mn}\limits^{ + 7} \mathop {O_4^ - }\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop S\limits^{ + 6} \mathop {O_4^{2 - }}\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {H_4^ + }\limits^{ + 1} ,\,\,\mathop {Cl}\limits^{ + 7} \mathop {O_4^ - }\limits^{ - 2} . \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.