Bài 4 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Ozon va hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác nhau ? Lấy thí dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

Giống nhau: Đều có tính oxi hóa

\(\eqalign{  & {O_3} + 2KI + {H_2}O\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH + {O_2}  \cr  & {H_2}{O_2} + 2KI\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH \cr} \)

Khác nhau: H2O2 có tính khử

\({H_2}{O_2} + A{g_2}O\,\, \to \,\,2Ag + {H_2}O + {O_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

 • Bài 5 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta thu được 1 chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. Biết các thể tích khí thu được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

 • Bài 6 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có H2 và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hiđro là 3,6.

 • Bài 3 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau: a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

 • Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

 • Bài 1 trang 165 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.