Bài 4 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

a) \(_3^7Li,\,\,_{11}^{23}Na,\,\,_{19}^{39}K,\,\,_{20}^{40}Ca,\,\,_{90}^{234}Th.\)

b) \(_1^1H,\,\,_2^4He,\,\,_6^{12}C,\,\,_8^{16}O,\,\,_{15}^{31}P,\,\,_{26}^{54}Fe.\)

Giải

Kí hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân Số proton Số nơtron Số electron

\(\eqalign{
& a)\,\,_3^7Li \cr
& \,\,\,\,\,\,_{11}^{23}Na \cr
& \,\,\,\,\,\,_{19}^{39}K \cr
& \,\,\,\,\,\,_{20}^{40}Ca \cr
& \,\,\,\,\,\,_{90}^{234}Th \cr
& b)\,\,_1^1H \cr
& \,\,\,\,\,\,_2^4He \cr
& \,\,\,\,\,\,_6^{12}C \cr
& \,\,\,\,\,\,_8^{16}O \cr
& \,\,\,\,\,\,_{15}^{31}P \cr
& \,\,\,\,\,\,_{26}^{56}Fe \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 4 \cr
& 12 \cr
& 20 \cr
& 20 \cr
& 144 \cr
& \cr
& 0 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 16 \cr
& 28 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

loigiaihay.com
Các bài liên quan: - Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu