Bài 3 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({n_{Mn{O_2}}} = {{69,6} \over {87}} = 0,8\,\,\left( {mol} \right)\)

\({n_{NaOH}} = 0,5.4 = 2\,\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:

\(\eqalign{  & Mn{O_2} + 4HC{l_{\left( \text{đặc} \right)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O  \cr  & \,\,0,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,\,\,\,\,\,\, \;\;\;\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,8  \cr  &  \Rightarrow {n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = 0,8\,\,\,\left( {mol} \right) \cr} \)

Nồng độ mol/lít của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

 \({C_{{M_{NaCl}}}} = {C_{{M_{NaClO}}}} = {{0,8} \over {0,5}} = 1,6M;\)

\({C_{{M_{NaOH}}}} = {{0,4} \over {0,5}} = 0,8M.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.