Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X?

A. \(_{110}^{185}X\)                      B. \(_{185}^{185}X\) 

C. \(_{75}^{185}X\)                       D. \(_{185}^{75}X\) 

Lời giải chi tiết

Theo đề bài, trong (X) có 75 electron và 110 nơtron

\( \Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.\) Kí hiệu \(_{75}^{185}X\) .

Chọn C.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

 • Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Theo số liệu ở bảng 1.1 bài 1. Hãy tính: a) Khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

 • Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

 • Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.