Giải bài tập 1 - Bài 44 trang 136 sgk Địa lí 7


Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

Đề bài

Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.

Lời giải chi tiết

- Sự bất hợp lí:

+ Đại điền trang: chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

+ Phần lớn nông dân không có ruộng, phải đi làm thuê.

- Hậu quả:

+ Ảnh hưởng đến phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp.

+ Tình trạng độc canh dẫn đến mâu thuẫn: xuất khẩu các cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới nhưng lại phải nhập lương thực.

+ Người dân không có ruộng đất canh tác kéo lên thành thị dẫn đến đô thị hóa tự phát.


Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí