Bài 1 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?

A. \(F{e_2}{O_3},KMn{O_4},Cu.\)

B. \(Fe,CuO,Ba{\left( {OH} \right)_2},\)

C. \(CaC{O_3},{H_2}S{O_4},Mg{\left( {OH} \right)_2};\)

D. \(AgN{O_3}\left( {{\rm{dd}}} \right),MgC{O_3},Ba{\rm{S}}{{\rm{O}}_4}.\)

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Dãy chất đều tác dụng với HCl là

\(\eqalign{  & Fe + 2HC{l}\,\, \to \,\,FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & CuO + 2HCl\,\,\, \to \,\,CuC{l_2} + {H_2}O  \cr  & Ba{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl\,\, \to \,\,BaC{l_2} + 2{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.