Trả lời câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Địa lí 7


1. Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1. 2. Quan sát hình 7.1 và 7.2, nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông của khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông. 3. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ)...

Đề bài

1. Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1. 

2. Quan sát hình 7.1 và 7.2, nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông của khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông.

3. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ), qua đó nêu nhận xét về diễn biễn nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ trong năm ở Hà Nội có gì khác ở Mum-bai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 5.1, đọc phần chú giải.

2. Quan sát hình 7.1 và 7.2.

3. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ) SGK.

Lời giải chi tiết

1. Vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa

Môi trường nhiệt đới gió mùa kí hiệu màu tím (được khoanh đỏ trên lược đồ).

2. Hướng gió và lượng mưa khu vực Nam Á và Đông Nam Á

- Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á:

+ Mùa hạ gió thổi từ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vào, chủ yếu theo hướng tây nam và đông nam.

+ Mùa đông gió thổi từ lục địa châu Á ra, chủ yếu theo hướng bắc và đông bắc. 

- Lượng mưa chênh lệch lớn giữa mùa hạ và mùa đông vì mùa hạ gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vào, đem theo không khí ẩm, gây mưa lớn; mùa đông gió thổi từ lục địa ra, đem theo không khí khô và lạnh, ít mưa.

3. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa

Diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.

+ Biên độ nhiệt năm lớn (ở Hà Nội là 130C; Mum-bai là 50C).

+ Nhiệt độ có sự biến động theo mùa trong năm.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình năm trên 1000 mm.

+ Mưa phân mùa rõ rệt: các tháng mùa mưa tập trung từ tháng 6 – 10, chiếm > 80% lượng mưa cả năm.

Sự khác nhau về diễn biến nhiệt độ giữa hai trạm khí hậu Hà Nội và Mum-bai:

- Hà Nội có tới 3 tháng nhiệt độ dưới 20°C, mùa hè nhiệt độ tháng cao nhất lên đến 30°C, biên độ nhiệt năm dao động tới 12- 13°C.

- Mum-bai không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C, nhiệt độ tháng thấp nhất là 23°C ⟶ nóng quanh năm, có 2 cực đại.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí