Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Bài 26: Muôn loài chung sống

Viết: Nội quy vườn thú


Giải Bài 26: Viết: Nội quy vườn thú SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy chọn những từ ngữ phù hợp với ô trống để hoàn thành bản nội quy dưới đây:

(mua, vệ sinh chung, thức ăn lạ, trêu chọc)

NỘI QUY VƯỜN THÚ

Vườn thú là nơi trưng bày và bảo tồn các loài động vật.

Khách đến tham quan cần thực hiện quy định dưới đây:

 1. □ vé tham quan.
 2. Không □ các con vật.
 3. Không cho các con vật ăn □.
 4. Giữ gìn □.

Ngày 15 tháng 11 năm 2020

BAN QUẢN LÍ VƯỜN THÚ

- Bảo tồn: giữ lại, không để mất đi

- Quản lí: trông coi và giữ gìn

Phương pháp giải:

Em lựa chọn những từ ngữ đề bài đã cho để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

NỘI QUY VƯỜN THÚ

Vườn thú là nơi trưng bày và bảo tồn các loài động vật.

Khách đến tham quan cần thực hiện quy định dưới đây:

 1. Mua vé tham quan.
 2. Không trêu chọc các con vật.
 3. Không cho các con vật ăn thức ăn lạ.
 4. Giữ gìn vệ sinh chung.

Ngày 15 tháng 11 năm 2020

BAN QUẢN LÍ VƯỜN THÚ

 

Câu 2

Để khách tham quan không gặp nguy hiểm khi đến thăm chuồng nuôi thú dữ, theo em, cần bổ sung vào nội quy vườn thú những điều nào dưới đây?

a. Đứng cách hàng rào bảo vệ 3 mét.

b. Không trèo qua hàng rào bảo vệ.

c. Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ý ở đề bài và lựa chọn 2 ý phù hợp.

Lời giải chi tiết:

NỘI QUY THĂM SỞ THÚ

 1. Không trèo qua hàng rào bảo vệ.
 2. Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn

Loigiaihay.ccom


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26: Muôn loài chung sống

 • Góc sáng tạo: Khu rừng vui vẻ

  Giải Bài 26: Góc sáng tạo: Khu rừng vui vẻ SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Nói và nghe: Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích

  Giải Bài 26: Nói và nghe: Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Đọc: Ai cũng có ích

  Giải Bài 26: Đọc: Ai cũng có ích SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Viết: Nghe - viết: Con sóc. Chữ hoa X

  Giải Bài 26: Viết: Nghe - viết: Con sóc. Chữ hoa X SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Chia sẻ và đọc: Hươu cao cổ

  Giải Bài 26: Chia sẻ và đọc: Hươu cao cổ SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....