Viết: Nghe - viết: Bé chơi. Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)


Giải Bài 34: Viết: Nghe - viết: Bé chơi. Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết:

Bé chơi

(Trích)

Bé chơi làm thợ nề

Xây nên bao nhà cửa

Bé chơi làm thợ mỏ

Đào lên thật nhiều than

Bé chơi làm thợ hàn

Nối nhịp cầu đất nước

Bé chơi làm thầy thuốc

Chữa bệnh cho mọi người…

YẾN THẢO


Câu 2

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a. Chữ ch hay tr?

Em nhìn □ăng □ở dậy

Từ mặt biển □ân □ời

Khi triều dâng căng ngực

Biển bạc đầu □ăng soi.

NHƯ MẠO

b. Dấu hỏi hay dấu ngã?

Trường em ngói mới đo hồng

Mọc lên tươi thắm giưa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vây chào nhưng bước chân nhanh tới trường.

NGUYỄN BÙI VỢI


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và đoạn để hoàn thành bài tập.


Lời giải chi tiết:

a. Chữ ch hay tr?

Em nhìn trăng chở dậy

Từ mặt biển chân trời

Khi triều dâng căng ngực

Biển bạc đầu trăng soi.

NHƯ MẠO

b. Dấu hỏi hay dấu ngã?

Trường em ngói mới đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.

NGUYỄN BÙI VỢI

Câu 3

Tìm tiếng:

a. Bắt đầu bẳng chữ ch hoặc tr có nghĩa như sau:

- Đồ dùng bằng vải, len, dạ,… để đắp cho ấm.

- Trái ngược với méo.

- Trái ngược với nhanh.

b. Có dấu hỏi hay dấu ngã có nghĩa như sau:

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa,…

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu thành tiếng.

- Vật dùng để quét nhà.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đề bài và hoàn thành bài tập.


Lời giải chi tiết:

a. Bắt đầu bẳng chữ ch hoặc tr có nghĩa như sau:

- Đồ dùng bằng vải, len, dạ,… để đắp cho ấm: chăn

- Trái ngược với méo: tròn

- Trái ngược với nhanh: chậm

b. Có dấu hỏi hay dấu ngã có nghĩa như sau:

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa,…: cỏ

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu thành tiếng:

- Vật dùng để quét nhà: chổi


Câu 4

Tập viết:

a) Ôn các chữ hoa (kiểu 2):

b) Viết ứng dụng: Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu
 • Đọc: Những ý tưởng sáng tạo

  Giải Bài 34: Đọc: Những ý tưởng sáng tạo SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Thần đồng Lương Thế Vinh

  Giải Bài 34: Nói và nghe: Nghe - kể: Thần đồng Lương Thế Vinh SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Viết: Viết về một thiếu nhi Việt Nam

  Giải Bài 34: Viết: Viết về một thiếu nhi Việt Nam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về thiếu nhi

  Giải Bài 34 Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về thiếu nhi Việt Nam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Chia sẻ và đọc: Bóp nát quả cam

  Giải Bài 34: Chia sẻ và đọc: Bóp nát quả cam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay