Nói và nghe: Thời khóa biểu


Giải Bài 10: Nói và nghe: Thời khóa biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Đọc thời khoá biểu sau theo từng ngày (thứ – buổi – tiết):

(M) Thứ Hai: Buổi sáng: Tiết 1 - Hoạt động trải nghiệm. Tiết 2 - Tiếng Việt...

                 Buổi chiều: Tiết 1- Giáo dục thể chất. Tiết 2...

Phương pháp giải:

Em làm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

- Thứ hai:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Toán

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Giáo dục thể chất, Tiết 2 – Ngoại ngữ, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ ba:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Đạo đức

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Tự nhiên và xã hội, Tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 – Hoạt động trải nghiệm

- Thứ tư:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Toán, Tiết 4 – Tự học có hướng dẫn

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ năm:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Tự nhiên và xã hội, Tiết 2 – Toán, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Tiếng Việt

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, Tiết 2 – Giáo dục thể chất, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ sáu:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Âm nhạc

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 2 – Hoạt động trải nghiệm, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

Câu 2

Câu 2: Cùng bạn hỏi đáp về thời khoá biểu ngày mai (theo thời khoá biểu trên hoặc thời khoá biểu của lớp em).

(M)

- Ngày mai là thứ mấy?

- Ngày mai có những môn học nào?

- Bạn cần chuẩn bị những gì cho các tiết học ngày mai (làm bài tập, mang sách vở, đồ dùng học tập,...)?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Dựa vào thời khóa biểu ở bài 1:

- Bạn: Ngày mai là thứ mấy cậu nhỉ?

- Tôi: Mai là thứ ba.

- Bạn: Thứ ba có những môn gì nhỉ?

- Tôi: Thứ ba sáng có Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt, Đạo đức còn chiều có Tự nhiên xã hội, Tự học có hướng dẫn, Hoạt động trải nghiệm.

- Bạn: Ngày mai có bài tập gì cần chuẩn bị không cậu?

- Tôi: Mai có bài tập chính tả và phiếu bài tập toán phải hoàn thành trước khi đến lớp thôi cậu.

Câu 3

Câu 3: Em muốn học và tham gia những hoạt động nào trong các tiết Tự học có hướng dẫn?

- Em muốn học môn học tự chọn nào?

- Em muốn tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí nào?

- Em muốn dành những tiết Tự học có hướng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn học nào?

Phương pháp giải:

Em trả lời theo suy nghĩ của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

- Em muốn học môn tự chọn là Âm nhạc.

- Em thích tham gia những hoạt động tập thể về ca hát, nhảy múa hoặc chơi trò chơi như kéo co, đá cầu,…

- Em muốn dành những tiết Tự học có hưỡng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn Tiếng Việt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Viết: Viết về một ngày đi học của em

  Giải Bài 10: Viết: Viết về một ngày đi học của em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về học tập

  Giải Bài 10: Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về học tập SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Đọc: Đến trường

  Giải Bài 10: Đọc: Đến trường SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Viết: Nghe - viết: Bài hát tới trường. Chữ hoa H

  Giải Bài 10: Viết: Nghe - viết: Bài hát tới trường. Chữ hoa H SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Chia sẻ và đọc: Bài hát tới trường

  Giải Bài 10: Chia sẻ và đọc: Bài hát tới trường SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay