Viết: Nghe - viết: Con đường của bé. Chữ hoa V (kiểu 2)


Giải Bài 33: Viết: Nghe - viết: Con đường của bé. Chữ hoa V (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết:

Con đường của bé

Đường của chú phi công

Lẫn trong mây cao tít

Khắp những vùng trời xa

Những vì sao chi chít

Đường của chú hải quân

Mênh mông trên biển cả

Tới những vùng đảo xa

Và những bờ bến lạ.

Câu 2

Tìm chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

Đã □ế trưa, máy cày của mấy bác nông dân trong □óm vẫn chạy giòn giã. Máy lật lên những hàng đất tơi □ốp cho mùa tới, cây cối □inh □ôi.

b. Chữ i hay ?

Thủy rất mê truyện cổ tích. Cô bé luôn t□n là sẽ có những cô t□n xinh đẹp, d□u hiền, xuất h□n đúng lúc khóa khăn nhất để giúp con người.

c. Vần ao hay au?

S□ mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g□ đầu làng, từng đàn s□ chuyền cành lao xao như b□ tin vui, giục người ta m□ dón ch□ xuân mới.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và đoạn để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Chữ s hay x?

Đã xế trưa, máy cày của mấy bác nông dân trong xóm vẫn chạy giòn giã. Máy lật lên những hàng đất tơi xốp cho mùa tới, cây cối sinh sôi.

b. Chữ i hay ?

Thủy rất mê truyện cổ tích. Cô bé luôn tin là sẽ có những cô tn xinh đẹp, dịu hiền, xuất hiện đúng lúc khóa khăn nhất để giúp con người.

c. Vần ao hay au?

Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây gạo đầu làng, từng đàn sáo chuyền cành lao xao như báo tin vui, giục người ta mau dón chào xuân mới.

Câu 3

Tìm chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

ngày □ưa

say □ưa

quả □ung

□ung phong

b. Chữ i hay ?

kim t□m

trái t□m

buổi ch□u

ch□u khó

c. Vần ao hay au?

c□ lớn

trầu c□

thứ s□

chim s□

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ và điền chữ, vần phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a. Chữ s hay x?

ngày xưa

say sưa

quả sung

xung phong

b. Chữ i hay ?

kim tm

trái tim

buổi chiều

chu khó

c. Vần ao hay au?

cao lớn

trầu cau

thứ sáu

chim sáo

Câu 4

Tập viết:

a. Viết chữ hoa (kiểu 2):

b. Viết ứng dụng: Việt Nam, quê hương yêu dấu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
 • Đọc: Người làm đồ chơi

  Giải Bài 33: Đọc: Người làm đồ chơi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Nói và nghe: Nghe - kể: May áo

  Giải Bài 33: Kể chuyện May áo SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Viết: Viết về một người lao động ở trường

  Giải Bài 33: Viết: Viết về một người lao động ở trường SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Góc sáng tạo: Những người em yêu quý

  Giải Bài 33: Góc sáng tạo: Những người em yêu quý SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Chia sẻ và đọc: Con đường của bé

  Giải Bài 33: Chia sẻ và đọc: Con đường của bé SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay