Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Bài 4: Em yêu bạn bè

Viết: Lập danh sách học sinh


Giải Bài 4: Viết: Lập danh sách học sinh SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi

Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học.

Gợi ý: 

Phương pháp giải:

Em lập danh sách dựa theo những gợi ý mà đề bài đã đưa ra.

Lời giải chi tiết:

DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 4 – LỚP 2A

NĂM HỌC 2021 – 2022

Số thứ tự

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Lê Ngọc Anh

Nữ

05/11/2014

Cầu Giấy

2

Nguyễn Thành Đạt

Nam

12/12/2014

Thanh Xuân

3

Phạm Ngọc Giang

Nữ

27/12/2014

Cầu Giấy

4

Tạ Như Hoa

Nữ

08/10/2014

Hồ Tùng Mậu

5

Nguyễn Nhật Khánh

Nam

21/05/2014

Cổ Nhuế

6

Nguyễn Hà Ly

Nữ

15/11/2014

Phú Diễn

7

Lê Quang Minh

Nam

03/07/2014

Hồ Tùng Mậu

8

Vũ Ngọc Yến

Nữ

05/01/2014

Cầu Giấy


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Em yêu bạn bè

 • Góc sáng tạo: Thơ tặng bạn

  Giải Bài 4: Góc sáng tạo: Thơ tặng bạn SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tự đánh giá: Em đã biết những gì, làm được những gì?

  Giải Bài 4: Tự đánh giá: Em đã biết những gì, làm được những gì? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Nói và nghe: Kể chuyện đã học: Phần thưởng

  Giải Bài 4: Nói và nghe: Kể chuyện đã học: Phần thưởng SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Đọc: Phần thưởng

  Giải Bài 4: Đọc: Phần thưởng SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Viết: Nghe - viết: Giờ ra chơi. Chữ hoa C

  Giải Bài 4: Viết: Nghe - viết: Giờ ra chơi. Chữ hoa C SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Chia sẻ và đọc: Giờ ra chơi

  Giải Bài 4: Chia sẻ và đọc: Giờ ra chơi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....