Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Bài 18: Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1, 2 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp


Đề bài

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 60 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em làm theo yêu cầu của bài.

Lời giải chi tiết

Em chọn một bài đọc, khi đọc cần chú ý:

- Đọc chính xác, to, rõ ràng, truyền cảm

- Ngắt nghỉ đúng nhịp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Ôn tập cuối học kì I

 • Tiết 3, 4 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp

  Giải Bài 18: Tiết 3, 4 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tiết 5, 6 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp

  Giải Bài 18: Tiết 5, 6 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tiết 7, 8 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp

  Giải Bài 18: Tiết 7, 8 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

 • Tiết 9, 10: Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và viết

  Giải Bài 18: Tiết 9, 10: Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và viết SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....