Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su.

Trả lời:

Cao su có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, cách nhiệt, cách điện, ít bị tan trong một số chất

Các bài liên quan: - Bài 30: Cao su

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu