Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su.

Trả lời:

Cao su có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, cách nhiệt, cách điện, ít bị tan trong một số chất

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan