Trình bày báo cáo


Đề bài

Trình bày các kết quả thảo luận nhóm thành báo cáo có chủ đề: “Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Liên hệ thực tiễn

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh vấn đề

Lời giải chi tiết

 Báo cáo chủ đề: “Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển’.

     Toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

     Trước hết là những cơ hội lớn do toàn cầu hóa mang lại. 

     Toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy tự do hóa thương mại, hàng hóa lưu thông rộng rãi. Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta đã xâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường châu Âu và Mỹ nông thủy sản.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia đang phát triển có thể nhanh chóng đón đầu được công nghiệp hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.

     Hằng năm Việt Nam đã tiếp nhận hàng chục dự án đầu tư FDI từ các nước phát triển (Nhật Bản). Nguồn vốn này chủ yếu thu hút về các khu kinh tế ven biển, đặc khu kinh tế, TTKT lớn nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

     Toàn cầu hóa thúc đẩy đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác. Việt Nam đã và đang hợp tác với các nước trong khu vực trên nhiều.

      Bên cạnh đó nó cũng mang lại nhiều thách thức.

     Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế thế giới. Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học,…

      Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhận loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.

      Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển đã chuyển các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.