Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1


Tính bằng hai cách và so sánh kết quả:

Đề bài

Tính bằng hai cách và so sánh kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tính trong ngoặc trước rồi thực hiện phép tính nhân

Cách 2: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng \(a(b+c)=ab+ac\)

Lời giải chi tiết

a) \((-8) . ( 5 + 3 )\)

Cách 1: \((-8) . ( 5 + 3 )\) \(= (-8) . 8 = -64\)

Cách 2 : \((-8) . ( 5 + 3 )\) \(= (-8) . 5 + (-8). 3\) \(= - 40 + (-24) = - 64\)

Kết quả của hai cách tính là như nhau

b) \((-3 + 3 ) . (-5)\)

Cách 1: \((-3 + 3 ) . (-5)\) \(= 0 . (-5) = 0\)

Cách 2: \((-3 + 3 ) . (-5)\) \(= (-3) . (-5) + 3 . (-5)\) \(= 15 + (-15) = 0\)

Kết quả của hai cách tính là như nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí