Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(4(2x + 7) – 3(3x – 2) = 24\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(xy = -1\) và \(x – y = -2\)

Bài 3. Cho x ∈ Z, so sánh \(-2x\) và 0

LG bài 1

Phương pháp giải:

\(\begin{array}{l}a.\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\\\end{array}\) và áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu

Lời giải chi tiết:

Bài 1. \(4(2x + 7) – 3(3x – 2) = 24 \)

\(⇒ 8x + 28 – 9x + 6 = 24\)

\(⇒ - x = 24 – 34 \)

\(⇒ - x = - 10 ⇒ x = 10\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

 Viết -1 thành tích hai số nguyên để tìm x và y, rồi rút x theo y thế vào biểu thức x-y=-2

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Ta có:  \(x.y = -1 = (-1).1= 1.(-1)\)\( ⇒ x = -1\) và \(y = 1\); hoặc \(x =1\) hoặc \(y = -1\)

Với \(x = -1\) và \(y = 1 ⇒ x – y = -1 – 1 = -2 \) (thỏa mãn điều kiện)

Với \(x = 1\) và \(y = -1 ⇒ 1 – (-1) = 2 ≠ -2\) (không thỏa mãn)

Vậy \(x = -1\) và \(y = 1\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Xét 3 trường hợp: x=0; x>0; x<0

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Nếu \(x = 0 ⇒ -2x = 0\), nếu \(x < 0 ⇒ (-2)x > 0\); nếu \(x > 0 ⇒ -2x < 0\)\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.