Lý thuyết Nhân hai số nguyên khác dấu


Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả nhận được.

Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0. 

Ví dụ: \(3.(-15)=-(3.15)=-45\); \(-113.0=0\)

2. Các dạng toán cơ bản

Dạng 1:  Nhân hai số nguyên khác dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

Dạng 2: Bài toán đưa về thực hiện phép nhân hai số nguyên

Phương pháp:

 Căn cứ vào đề bài, suy luận để dẫn đến việc thực hiện phép nhân hai số nguyên.

Dạng 3: Tìm số chưa biết trong đẳng thức dạng A.B = 0

Phương pháp:

 Sử dụng nhận xét:

Nếu A.B = 0  thì A = 0 hoặc B = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 117 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí