Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x| = 2x – 6\)

Bài 2. Tìm \(y ∈\mathbb Z\), biết: \(|2y – 4| < 2\).

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

\(\left| x \right| = A\left( {A \ge 0} \right) \Leftrightarrow \)\({x = A}\) hoặc \({x =  - A}\)

Chú ý: Kiểm tra điều kiện

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒ |x| ∈\mathbb N \)\(⇒ (2x – 6) ∈ \mathbb N ⇒ 2x – 6  ≥  0\)

Ta có: \(|x| = 2x – 3  ⇒ x = 2x – 6\) hoặc \(x = - (2x – 6)\)

\(x = 2x – 6 ⇒ x – 2x = -6 \)\(⇒ -x = -6 ⇒ x = 6\)

(Khi đó, \(2.6 – 6 = 6 > 0\))

\(x = - (2x – 6) ⇒ x = -2x + 6 \)

\(⇒ 3x = 6 ⇒ x = 2\)

( Khi đó: \(2.2 – 6 = -2 < 0\): Không thỏa mãn)

Vậy \(x = 6\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

 \(y ∈\mathbb Z ⇒ |2y – 4| ∈\mathbb N\)

các số tự nhiên nhỏ hơn 2 là :0;1

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Vì \(y ∈\mathbb Z ⇒ |2y – 4| ∈\mathbb N\); mà \|2y – 4| < 2\)

\(⇒ |2y – 4| = 0; 1 ⇒ 2y – 4 = 0\); \(2y – 4 = 1; 2y – 4 = -1\)

\(⇒ y = 2; 2y = 5; 2y = 3\).

Không tìm được y vì 2y là số chẵn là 5 là số lẻ; \(2y = -3\): không tìm được y.

Vậy \(y = 2\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.