Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(x^2 = 9\)

Bài 2. Tìm \(x, y , z ∈\mathbb Z\), biết: \(x^2 + (y + 1)^2 =1\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

 Viết 9 thành tích hai số nguyên giống nhau để tìm x 

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Ta có: \(9 = 3.3 = (-3).(-3) = (- 9). (-1) \)\(\,= 9.1 = (-1).(-9) = 1.9\)

Vì \(x^2= 9 ⇒ x.x = 9\)

Vậy \(x =3\) hoặc \(x = -3\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Ta có: \(x^2 ≥ 0\) và \((y + 1)^2 ≥ 0\)

\(x ∈\mathbb Z\) và \((y + 1) ∈\mathbb Z ⇒ x^2 ∈ \mathbb N\) và \((y + 1)^2 ∈\mathbb N\)

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Ta có: \(x^2 ≥ 0\) và \((y + 1)^2 ≥ 0\)

\(x ∈\mathbb Z\) và \((y + 1) ∈\mathbb Z ⇒ x^2 ∈ \mathbb N\) và \((y + 1)^2 ∈\mathbb N\)

Ta có: \(x^2+ (y + 1)^2= 1\)\(\, ⇒ x = 0; y + 1 = 1\) hoặc \(x =0, y + 1 = -1\)

\(⇒ x = 0; y = 0\) hoặc \(x = 0, y = -2\).

Nếu \(x^2= 1\) và \((y + 1)^2 = 0\) ta tìm được:

\(x = 1; y = -1\) hoặc \(x = -1, y = -1\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.