Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \((x + 2)(3 – x) > 0\) 

Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, -1\}\) và tập hợp \(B = \{5, 6\}\). Viết tập hợp C gồm các phần tử x.y, x ∈ A và y ∈ B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

1. Hai số cùng dương hoặc cùng âm thì có tích lớn hơn 0.

2. Tính tích của 1 phần tử thuộc A và 1 phần tử thuộc B để viết tập hợp C.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Vì \((x + 2)(3 – x) > 0\) nên \(x + 2\) và \(3 – x\) cùng dấu

+) Trường hợp 1: 

\(x + 2 > 0\) và \(3 – x > 0 ⇒ x > -2\) và \(x < 3\)

\(⇒ x\in\{-1;0;1;2\}\)

+) Trường hợp 2:

\(x + 2 < 0\) và \(3 – x < 0 ⇒ x < 2\) và \(x > 3\) (vô lý)

Bài 2. Ta có: \(C = \{(-3).5; (-3).6; (-2).5; (-2).6; (-1).5; (-1).6\}\)

Hay \(C = \{-15, -18, -10, -12, -5, -6\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.